อัพเดทเวลาทำการ (ตั้งแต่ 22 ส.ค.)

อัพเดทเวลาทำการ (ตั้งแต่ 22 ส.ค.)
 
วันธรรมดา
กลางวัน 11:30-14:00 น.
เย็น 17:30-22:45 น.
 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เย็น 16:30-22:00 น.
 
*ออเดอร์สุดท้ายสำหรับมื้อกลางวันได้ก่อนเวลาปิด 30 นาที
*ออเดอร์สุดท้ายสำหรับมื้เย็นได้ก่อนเวลาปิด 45 นาที