อัพเดทเวลาทำการ (15 ส.ค. 2565)

อัพเดทเวลาทำการ (ตั้งแต่ 15 ส.ค.)
วันธรรมดา
กลางวัน 11:30-14:00 น.
เย็น 17:30-22:45 น.
วันเสาร์
กลางวัน 12:00-14:00 น.
เย็น 17:30-22:00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เย็น 16:30-22:00 น.
*ออเดอร์สุดท้ายสำหรับมื้อกลางวันได้ก่อนเวลาปิด 30 นาที
*ออเดอร์สุดท้ายสำหรับมื้เย็นได้ก่อนเวลาปิด 45 นาที