อัพเดทเวลาทำการ (มกราคม 2567)

วันธรรมดา
กลางวัน 11:30-14:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 13:30 น.)
เย็น 17:30-23:00 น. (ออเดอร์สุดท้ายเกี่ยวกับอาหาร 22:00 น. เครื่องดื่ม 22:30 น.)
 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เย็น 17:30-23:00 น. (ออเดอร์สุดท้ายเกี่ยวกับอาหาร 22:00 น. เครื่องดื่ม 22:30 น.)
 
เวลาทำการพิเศษ (จะแจ้งภายหลัง) ในช่วงสงกรานต์และปีใหม่