SAT 17 & SAT 24 SEPTEMBER 2022
SPECIAL WINE DINNER #2 “FERMENTATION”

งานไวน์ดินเนอร์สุดพิเศษครั้งที่2 จะจัดขึ้นในกลางเดือนกันยายน
รายละเอียดในหน้า Facebook ของเรา!